De Meest Eigentijdse Schilderijen Tentoonstelling, 30 juni – 7 oktober 2018

Concept en samenstelling: Han Schuil en Gerrit Willems
Het is nadrukkelijk, en dat is belangrijk, geen top 28 van de Nederlandse schilderkunst, maar een keuze uit verschillende posities die reageren op de huidige situatie.

Bij de show verschijnt een boek. Met een eigen bijdrage van Marlene Dumas en 27 interviews met de betrokken kunstenaars over de huidige stand van de schilderkunst – vooral de verhouding tot de nieuwe media en de moeizame relatie (niet altijd!) met de hedendaagse curator. We denken dan aan de Documenta,  Biënnales en andere grote kunstmanifestaties. Nederlandse schilderkunst als pars pro toto voor de wereldwijde schilderkunst.

Interviews:  Han Schuil en Gerrit Willems
Tekst interviews: Gerrit Willems
Vier essays van Nathanja van Dijk, Han Schuil, Q.S. Serafijn en Gerrit Willems.
Teksten over kunstenaars: Laure van den Hout.
200 pagina’s, 100 kleuren afbeeldingen, uitgever Thoth en het Dordrechts Museum. Prijs: 27,50 euro